Performancing Metrics
bugelinlik logo

Gizlilik Politikası


Bugelinlik.com kullanıcıya ait bilgilerin gizliliğine önem verir. ‘Gizlilik Politikası' Bugelinlik.com'nin kullanıcılardan aldığı bilgileri ne şekilde kullanabileceğini ortaya koyar. Aşağıda belirtilen gizlilik politikası kurallarının dikkatlice okunması kullanıcının kişisel bilgilerinin güvenliği ve hizmetten daha iyi yararlanması bakımından önemlidir.

Gizlilik Politikası ve Bilgi Güvenliği
* Bugelinlik.com elde ettiği bilgiyi iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.
* Bugelinlik.com bilgiyi sadece bu sözleşmede belirtilen amaçlar için toplar ve kullanır.
* Bugelinlik.com sadece hizmet amacına ve kapsamına uygun bilgileri toplar.
* Bugelinlik.com kullanıcı bilgilerinin doğru ve güncel tutulması için gerekli tüm tedbirleri alabilir.
* Bugelinlik.com veri sahiplerinin kayıtlara erişimi, kayıtları güncellemesi veya verilere ulaşımının engellenmesi için gerekli tüm önlemleri alabilir.
* Bugelinlik.com kullanıcının özel tercihlerine ilişkin bilgileri kullanıcıya sunulan hizmetlerle ilgili olmak kaydıyla ve bu hizmetlerle ilgili olduğu ölçüde ve sürede elinde tutacaktır.
* Bugelinlik.com sadece aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kullanıcılara ait bilgileri işleme tabi tutma hakkına sahiptir.
- Kullanıcıları bilgilendirmek kaydıyla ve kullanıcıların açıkça onay verdiği durumlarda,
- Kullanıcı taleplerini gerçekleştirebilmek için, verilen bilgilerin işlenmesinin gerektiği durumlarda
- İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda
- Kamu yararının gerektirdiği hallerde veya işlemin resmi makamlar tarafından istenmesi durumunda,
- Veriyi işlemeye Bugelinlik.com'nin kanunen yetkili olduğu durumlarda

Hassas Bilgiler
* Bugelinlik.com kullanıcıların ırklarına ve etnik kökenine, politik fikirlerine, dini ve felsefi inançlarına, sağlıklarına ve cinsel tercihlerine ilişkin bilgileri hiçbir şekilde kayıtlarında bulundurmaz ve işleme tabi tutmaz.
* Yukarıda belirtilen içerikteki bilgilerin Bugelinlik.com'nin bilgisi dışında sisteme yüklenmesi durumunda, söz konusu içerikle ilgili tüm sorumluluk hesap sahibine aittir. Bugelinlik.com, kullanıcıların bu gibi eylemlerinin tespiti halinde ilgili bilgileri silme ve/veya kullanıcı hesaplarını kapatarak hizmetten faydalanılmasını engellemeye yönelik tedbirler alma hakkına sahiptir.

Çerezlerin Kullanımı
* Bugelinlik.com kullanıcıların bilgisayarlarına belirli durumlarda çerez (cookie) yerleştirebilir. Çerezler Bugelinlik.com sitesinden kullanıcı bilgisayarlarına gönderilen ve kullanıcılara özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Bugelinlik.com aşağıda belirtilen durumlarda kullanım kolaylığı ve ek güvenlik amacıyla çerezleri kullanım hakkını saklı tutar. Bugelinlik.com çerezleri kullanıcılara ait kişisel bilgileri ortaya çıkarmak için kullanmaz. Çerez kullanımını engellemek isteyen kullanıcı web tarayıcısının ayarlar bölümünden bu engellemeyi gerçekleştirebilir.
* Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapması gereken bölümlere kolay ve hızlı erişimini sağlanması amacı ile,
* Hizmete ilişkin kullanıcı tercihlerinin kayıtlı tutularak kullanıcıların gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile,
* Çevrimiçi ve özelleştirilmiş içerikli bölümlerde özel bilgilerin nasıl görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile,
* Bugelinlik.com sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi amacı ile,
* Çevirimiçi güvenlik önlemleri amacı ile

Bilgi Güvenliği
* Bugelinlik.com kullanıcı tarafından sisteme girilen bilgilerin güvenliğine önem verir